Anime Voice-Over Wiki
Advertisement
Kengan-Ashura.jpg

Kengan Ashura is an anime television series based on Yabako Sandrovich's manga series. It began streaming on Netflix on July 31, 2019.

English Version

Main Cast

Secondary Cast

Minor Cast

 • Adin Rudd - Kiba, Mimura, Mokichi Robinson
 • Alejandro Saab - Gozo Murobuchi, Haruo Kono
 • Bob Buchholz - Guest A, Male Audience G, Male Passenger F, Man 7, Shitada, Sushi Chef, Takero Ushiroda, Yakuza, Yodoe
 • Bryce Papenbrook - Henzo Kure, Keizaburo Sawada, Kono Akio, Kure Reiichi, Male Audience A, Male Audience E
 • Chris Smith - Captain, Hayami Katsumasa, Hosome, Koalan, Kure Hollis, Kureishi, Male Audience D, Male Audience E, Man 4, Muteba Gizenga, Sen Hatsumi
 • Christine Marie Cabanos - Akiko, Fusui Kure, Karura Kure, Sayaka Katahara, Tomari's Assistant, Young Ryo
 • Doug Erholtz - Asai, Fighter 4, Hassard, Kure Horio, Male Employee A, Man 3, Masayasu Yokota, Meguro Masaki, Yoshiro Yoshitake
 • Erik Kimerer - Crew 1, Fighter 2, Hajime Hanafusa, Kaneda Suekichi, Nikaido Ren, Saw Paing, Young Ohma
 • Erika Harlacher - Hayama Shunka, Ietsugu, Tomari Togo, Yoshiko Togawa, Young Urito Suziko
 • Griffin Puatu - Kure Raian, Male Audience B, Male Audience C, Masahiko Oota, Takeshi Wakatsuki
 • Jake Green - Fighter 8, Fighter 12, Male Audience C, Male Audience F, Male Employee B, Male Passenger C, Minister, Naoya Ookubo, Nishinjou Akira, Tokita Niko
 • Joe Hernandez - Bodyguard D, Fighter 5, Koseki, Male Employee A, Mizakzuchi Rei, Razorface, Ryo Himuro
 • Johnny Yong Bosch - Ryo Inaba, Young Masaki
 • Jonah Scott - Man 8
 • Joseph Whimms - Male Audience B, Metsudo Katahara, Ryo, Seishu Akoya
 • Kyle McCarley - Bodyguard A, Fighter 7, Kenzo Yamashita, Male Audience A, Male Passenger 1, Man 1, Man 6, Ren Nikaidou, Ronald Haraguchi, Shirai Ryu, Takayama Minoru, Yaku, Yanagi Makoto
 • Megan Buchholz - Kokomi
 • Michael C. Pizzuto - Akano Tesaki, Fighter 3
 • Michael Sorich - Haratoku, Julius Reinhold, Male Audience D, Man 9, Matsui Hiroshi, Suzuki Eisaku, Yamamoto Koishi
 • Reba Buhr - Elena Robinson, Rino Kurayoshi, Shion, Woman
 • Richard Epcar - Elder, Jerry Tyson, Katsumasa Hayami, Magatani Juzo, Male Passenger A, Mokichi's Father, Takashi Hashida
 • Spike Spencer - Narrator
 • Stuart Krug - Urita Suziko
 • Taylor Henry - Aku Fujio, Bodyguard C, Erio Kure, Fighter 6, Gen Shikano (Kano), Komada Shigeru, Male Passenger D, Manager A, Man 5, Masaki's Father, Okubo, President A
 • Todd Haberkorn - Adam Dudley, Male Employee B, Man 1, Man 10, Takayuki Chiba
 • Tony Azzolino - Fighter 1, Hockey Player, Ivan, Ken Ooya, Landlord (Ken), Man 2, Mikio Nabe
Advertisement