Anime Voice-Over Wiki
Advertisement
Kengan-Ashura

Kengan Ashura is a 2019 web anime series based on the manga series written by Yabako Sandrovich and illustrated by Daromeon. The first season began streaming on Netflix on July 31, 2019, with a second season airing in its entirety on September 21, 2023. The English dub of the series was produced by Iyuno-SDI Group.

English Voice Cast[]

Main Cast[]

Secondary Cast[]

Minor Cast[]

 • Adin Rudd - Kiba, Mimura, Mokichi Robinson
 • Alejandro Saab - Gozo Murobuchi, Haruo Kono, Masamichi Omori
 • Aleks Le - Sanemitsu Yoroizuka, Yoshiro Yoshitake (Season 2)
 • Bob Buchholz - Guest A, Male Audience G, Male Passenger F, Man 7, Kirimi Takakaze, Seisuke Takada, Shitada, Sushi Chef, Takero Ushiroda, Yakuza, Yodoe
 • Bryce Papenbrook - Akio Kono, Henzo Kure, Keizaburo Sawada, Male Audience A, Male Audience E, Raian Kure (Season 2), Reiichi Kure
 • Byron Marc Newsome - Muteba Gizenga (Season 2)
 • Chris Smith - Captain, Drug Trafficker, Hollis Kure, Hosome, Katsumasa Hayami, Koalan, Kureishi, Male Audience D, Male Audience E, Man 4, Muteba Gizenga (Season 1), Sen Hatsumi
 • Christine Marie Cabanos - Akiko, Fusui Kure, Karura Kure, Kokomi Yoshizawa (Season 2), Sayaka Katahara, Tomari's Assistant, Tomoko Matsuda, Young Ryo
 • Doug Erholtz - Asai, Fighter 4, Hassard, Horio Kure, Male Employee A, Man 3, Masayasu Yokota, Meguro Masaki, Yoshiro Yoshitake (Season 1)
 • Erik Kimerer - Crew 1, Fighter 2, Hajime Hanafusa, Kaneda Suekichi, Ren Nikaido, Saw Paing, Sukizo Urita, Young Ohma
 • Erika Harlacher-Stone - Hayama Shunka, Ietsugu, Tomari Togo, Yoshiko Togawa, Young Suziko Urita
 • Griffin Puatu - Male Audience B, Male Audience C, Masahiko Oota, Raian Kure (Season 1), Takeshi Wakatsuki (Season 1)
 • Imari Williams - Jerry Tyson (Season 2)
 • Jake Green - Akira Nishinjou, Fighter 8, Fighter 12, Male Audience C, Male Audience F, Male Employee B, Male Passenger C, Minister, Naoya Ookubo, Niko Tokita
 • Jalen K. Cassell - Heihachi Furumi
 • Joe Hernandez - Bodyguard D, Fighter 5, Koseki, Male Employee A, Ranjo, Razorface, Rei Mikazuchi, Ryo Himuro
 • Johnny Yong Bosch - Ryo Inaba, Takeshi Wakatsuki (Season 2), Young Masaki
 • Jonah Scott - Man 8, Raruma the 13th
 • Joseph Whimms - Male Audience B, Metsudo Katahara, Ryo, Sanpei Furumi, Seishu Akoya
 • Keith Silverstein - Gunji Kito, Yohei Bando
 • Kyle Hebert - Babadozan
 • Kyle McCarley - Bodyguard A, Fighter 7, Kenzo Yamashita, Long Min, Makoto Yanagi, Male Audience A, Male Passenger 1, Man 1, Man 6, Minoru Takayama, Ren Nikaido, Ronald Haraguchi, Ryu Shirai, Tadashi Iida, Yaku
 • Linsay Rousseau - Shion Soryuin (Season 2)
 • Megan Buchholz - Kokomi Yoshizawa (Season 1)
 • Michael C. Pizzuto - Akano Tesaki, Fighter 3, Genzan Taira
 • Michael Sorich - Eisaku Suzuki, Haratoku, Hiroshi Matsui, Julius Reinhold, Koishi Yamamoto, Male Audience D, Man 9, Referee, Shinobu Kouzan
 • Reba Buhr - Elena Robinson, Rino Kurayoshi, Shion Soryuin (Season 1), Woman, Young Wakatsuki
 • Richard Epcar - Elder, Jerry Tyson (Season 1), Juzo Magatani, Katsumasa Hayami, Male Passenger A, Mokichi's Father, Takashi Hashida
 • Sarah Anne Williams - Miki Takemura, Ume
 • Sean Rohani - Hassard
 • Stuart Krug - Suziko Urita
 • Taylor Henry - Aku Fujio, Bodyguard C, Erio Kure, Fighter 6, Gen Shikano, Karugo Kurachi, Male Passenger D, Manager A, Man 5, Masaki's Father, Okubo, President A, Shigeru Komada, Yukio Dazai
 • Todd Haberkorn - Adam Dudley, Male Employee B, Man 1, Man 10, Takayuki Chiba
 • Tony Azzolino - Fighter 1, Hockey Player, Ivan, Ken Ooya, Ken Ryuohzan, Man 2, Mikio Nabe

Additional Voices[]

Advertisement